Full de rutaProposta de “FULL DE RUTA”  per  

UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA CATALANA

Aquest “full de ruta” pretén aplegar a persones i  a organitzacions socials i polítiques que reconeixen que el poble de Catalunya és sobirà per a decidir el seu futur polític i alhora constaten que ha arribat  l’hora de decidir en el marc de les properes eleccions anticipades. Unes eleccions que han de servir, si així ho vol la majoria de la seva ciutadania, per iniciar un procés constituent cap a una República Catalana lliure i sobirana.

     (A)  ELECCIONS ANTICIPADES
Les eleccions del 27 de setembre han de servir de mecanisme legal perquè el poble català pugui començar a exercir el seu dret a decidir en tot els àmbits i en particular pugui expressar i executar la seva voluntat sobre el seu futur polític.

Per tant, els programes de les candidatures sobiranistes han de deixar clar, com a punt destacat del respectiu programa, que votar-les suposa un pronunciament clar i inequívoc dels seus votants favorable a emprendre un procés constituent cap a un estat o república catalana, plenament sobirana i/o independent.

La gestió d’aquest procés constituent ens ofereix la possibilitat de construir un nou Estat que garanteixi la justa distribució de la riquesa i la qualitat dels  serveis públics fonamentals (com l’educació, la sanitat, les pensions, l’ajut a la dependència,...) per a tothom, acabant amb les mesures privatitzadores. Un estat social, en particular, per lluitar contra l’atur i les desigualtats (de gènere, d’origen,...), fins assolir els índex salarials i d’inversió en recerca, indústria i infraestructures dels països més avançats socialment.

Igualment és imprescindible expressar una voluntat inequívoca de regeneració democràtica (transparència, retiment de comptes, participació ciutadana, lluita contra la corrupció, revocació de càrrecs electes,...), que signifiqui una ruptura respecte a les pràctiques que han proliferat en el règim de la transició i respecte a les lleis que les han permès.

     (B)  DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS CONSTITUENT
Després de les eleccions, recollint el mandat majoritari a les urnes, el Parlament de Catalunya exercirà la seva sobirania per iniciar el procés constituent cap la nova República Catalana, segons els terminis i condicions explicitats en aquest full de ruta.

Aquest procés estarà basat en la legitimat que li atorga la voluntat majoritària del conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, concretada en un exercici sistemàtic d’actes de sobirania que, amb el major consens possible, contribueixin a configurar el nou país i palesin la desconnexió o ruptura abans referida respecte a la legalitat emanada de la transició.

Element clau d’aquest procés és l’elaboració i aprovació (supeditada a un referèndum posterior, segons D) per part del Parlament d’un projecte de text constitucional en el termini aproximat de 10 mesos, promovent un procés de participació ciutadana que permeti optimitzar-lo i alhora aplegar més voluntats al projecte sobiranista.

Igualment, el procés inclourà d’una banda iniciatives de reflexió i definició sobre àmbits fonamentals (de caràcter social, econòmic, ambiental,...) del nou país en construcció i d’una altra actuacions concretes com ara la creació i posada en funcionament de les estructures d’estat necessàries per al seu normal funcionament, així com accions explícites que palesin que l’eix democràtic i l’eix social formen plenament part del procés.

(C) RELACIONS INSTITUCIONALS 
En paral·lel s’endegaran negociacions amb el govern espanyol i amb les forces polítiques de l’estat espanyol sobre les noves condicions derivades de la configuració de la República Catalana, així como sobre eventuals iniciatives relatives al referèndum a Catalunya o a canvis constitucionals. En especial, amb les forces que defensen el dret a decidir i un procés de ruptura constituent en el conjunt de l’estat.

Igualment, s’obriran negociacions amb les instàncies internacionals per al reconeixement  i admissió del nou estat.

(D) CULMINACIÓ DEL PROCÉS 
Al final d’aquest procés (aproximadament 12/15 mesos), celebració d’un referèndum sobre el nou text constitucional, com a culminació de l’exercici democràtic del dret a decidir, de manera que un resultat favorable comportaria, si és el cas, la proclamació de la República Catalana per part del Parlament.

Es procediria igualment a convocar eleccions per a constituir el nou Parlament, ja en el nou marc constitucional. En particular, aquest nou Parlament negociaria les noves formes de relació amb l’Estat espanyol i amb la Unió Europea.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada