6 de juliol del 2016

Comunicat primera assemblea AExRC


COMUNICAT DE PREMSA.

Ahir, a les 18h. a la seu de CCOO de Via Laietana, es va celebrar la primera Assemblea anual de socis de l’Associació AExRC (Acord d’Esquerres per la República Catalana) amb la participació de 50 socis de l’entitat.

Els membres de la Junta van fer balanç de la gestió realitzada durant aquest primer any de vida, la qual ha estat centrada en teixir complicitats entre les organitzacions polítiques de l’esquerra sobiranista per afavorir una estratègia comuna entre l’espai polític de l’esquerra sobiranista i la independentista, generant marcs de diàleg, per enfortir el procés cap a la República Catalana.

L’Assemblea ha debatut si és oportú en aquests moments impulsar la proposta de convocar un Referèndum vinculant sobre la independència des de la legalitat catalana per afavorir l’ampliació de majories.

Aquest debat ha quedat obert als propers contactes considerant que l’Associació ha de mantenir el seu paper afavoridor de la mediació, considerant, però, que la convocatòria d’un Referèndum vinculant, tal com vol l’àmplia majoria social de Catalunya, acordat o si no és possible convocat, des de la legalitat catalana seria el reconeixement i exercici de la sobirania. En aquest sentit valorem positivament la consulta que efectuarà l’ANC en els propers dies.

L’Associació AExRC manté el seu compromís perquè el procés d’alliberament social i nacional de Catalunya iniciat fa cinc anys mantingui vius els valors republicans, el principi d’exercici de la sobirania i el repte de la ruptura amb el règim oligàrquic i antidemocràtic dominant a l’Estat.

L’Assemblea finalitzà amb l’aprovació dels estatuts i la renovació de la Junta Directiva.

Barcelona, 6 de juliol de 2016

La Junta Directiva:
Josep Lluís Fernandez  (President)     
Francesc Matas             (Vicepresident)
Jordi Carles                    (Secretari)
Miquel de Sants             (Tresorer)
Teresa Mira                    (Portaveu)
Josep Ferrer                   (Portaveu)
Toni Morral                      (Vocal)
Sílvia Ruiz                      (Vocal)
David Companyon          (Vocal)
Teresa Romeu                (Vocal)
Enric de Vilalta               (Vocal)
Anna Galan                    (Vocal)
Josep Ma. Lopez Llaví   (Vocal)
Isabel Martinez               (Vocal)


Per qualsevol aclariment o més informació: 609736369 (Toni Morral) Francesc Matas (661286019)

21 de febrer del 2016

Comunicat de rebuig a la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors


Acord d'Esquerres per la República Catalana (AExRC) vol manifestar el seu rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya per part del Tribunal Constitucional, una agressió més al nostre país per part de l’estat espanyol. 

Des d'AExRC condemnem aquesta suspensió (ni que sigui preventiva) i encoratgem el Govern, als responsables polítics del Departament encapçalat per Raül Romeva i als grups parlamentaris a obeïr la legalitat catalana emanada de la sobirania del Parlament de Catalunya per damunt d'aquest nou atac del govern de l'Estat i el Tribunal Constitucional.

14 de febrer del 2016

Muriel, t'estimem i et recordarem sempreConsternats i entristits per la desaparició de la Muriel, Acord d’Esquerres per la República Catalana (AExRC) volem transmetre i compartir el nostre dolor amb la seva família i amics, Junts pel Sí, Ómnium Cultural i amb la multitud de ciutadans que avui la ploren.

Ha estat un referent per a tots nosaltres, una amiga, una companya de lluita, una llum. El record del teu coratge i amistat ens guiarà i ens farà més forts per aconseguir la fita per la que tant va lluitar i que, injustament no podrà veure assolida.

Muriel, t’estimem i et recordarem sempre

27 de gener del 2016

Propostes per a l'acció política conjunta


En aquests moments AExRC està realitzant entrevistes bilaterals amb els diferets partits polítiques de l'esquerra sobiranista del país amb la finalitat de crear una taula de negociació entorn a la proposta següent: 

Atesa la transcendència de la nova legislatura que ara s’inicia, AExRC considera que les forces polítiques sobiranistes d’esquerres haurien de confluir, tant com sigui possible, en la seva acció política, de manera que se’n garantís el suport d’una àmplia base social. Molt en especial en els  aspectes relacionats amb el lliure, ple i efectiu exercici de la sobirania del poble català i del seu dret a decidir sobre el seu futur polític, social, econòmic i cultural. Amb aquesta finalitat, AExRC presenta els punts següents com a possibles elements de coincidència.

(1) Com a principi general, cal fer realitat aquest empoderament de la ciutadania, que la faci sentir plenament responsable i partícip del seu futur.

(2)  Alhora, cal que recuperi la confiança en les institucions que la representen i que són les que han d’implementar els objectius.

(3) Com a millor via a aquests efectes, constituir una República Catalana plenament sobirana, com un nou estat independent, si aquesta és la voluntat majoritària del poble català. En particular guiada pels valors republicans d’equitat, solidaritat, laïcitat, tolerància,...

(4) Desenvolupar, durant la primera part de la legislatura, un procés constituent obert i participatiu que ens dugui a disposar d’una proposta de Constitució per a aquesta República Catalana, que se sotmetria a referèndum de la ciutadania.

(5) Aquest procés comporta de fet la ruptura democràtica del règim dinàstic de la transició post-franquista, propiciant-ne, doncs, un d’anàleg a l’Estat espanyol, que tindria el nostre suport i impuls. En qualsevol cas, el desenvolupament del nostre procés referit al punt anterior no vindria condicionat per l’eventual posada en marxa i els ritmes d’aquest procés espanyol.

(6)  En paral·lel, promoure la celebració a Catalunya d’un referèndum sobre la seva independència, amb caràcter vinculant, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Si no fos possible acordar-lo amb les institucions espanyoles abans, se celebraria conjuntament amb el referit al punt (4).

(7) Igualment, exercir quan calgui actes de sobirania per fer efectius els punts anteriors i en general per fer palès que la legitimitat a Catalunya rau en la voluntat de la seva ciutadania, expressada a través del seu Parlament.

(8) En particular, construir les estructures d’estat convenients per a implementar de formar efectiva els resultats dels referèndums esmentats en els punts anteriors. 

(9) D’altra banda, cal fer palès que l’avenç cap a la República Catalana obre les millors expectatives, tant per al desenvolupament social i econòmic a mitjà termini, com  per abordar els problemes immediats i quotidians de la ciutadania (transports, sanitat, educació, cultura, medi ambient...)  i per lluitar contra les desigualtats creixents en el nostre país.

(10) En aquest sentit, i amb caràcter d’urgència, cal establir un pla de xoc social adreçat a corregir les greus conseqüències que la recent crisi econòmica ha tingut sobre bona part de la nostra població. 

(11) També ha de significar la millor via per a la regeneració democràtica de les nostres institucions, combatent sense pal·liatius tota mena de corrupció i instaurant una transparència total en al presa de decisions i en el retiment de comptes.   

(12) Com a objectiu general, cal aspirar a construir un país de referència en l’àrea mediterrània, tant mancada de models i lideratges. Un projecte ambiciós i il·lusionant, que aplegui una gran majoria social i que permeti superar les moltes dificultats que comporta.